-->

Europa

Europa de Vest (Andora, Austria, Azore  [Portugalia], Belgia, Danemarca, Elveţia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburg, Marea Britanie, Malta, Monaco, Norvegia, Olanda, Portugalia, San Marino, Spania, Suedia). Această regiune a globului nu implică riscuri pentru sănătatea călătorului mai mari decât ţara de origine, iar precauţiunile ce trebuie luate în considerare sunt foarte puţine.Europa

Bolile transmise de artropode ca encefalita de căpuşă şi boala Lyme pot apare în regiunile împădurite unde este prezent agentul vector. Coinfecţii cu Leishmania şi HIV au fost comunicate în Franţa, Grecia, Italia, Portugalia şi Spania. Incidenţa leishmaniozei a crescut în ultimii ani, odată cu extinderea infecţiei cu HIV, leishmanioza putând fi considerată o infecţie oportunistă la seropozitivii HIV.

Alte boli. Turbarea este endemică la animalele sălbatice (mai ales la vulpi), îndeosebi în nordul Europei.

 

Europa de Est şi noile state independente (ex URSS, ex Iugoslavia) (Armenia, Albania, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Estonia, Georgia, Iugoslavia, Kazahstan, Kirghistan, Letonia, Lituania, Macedonia, Moldova, Polonia, România, Rusia, Slovacia, Slovenia, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan, Ungaria.

Bolile transmise de artropode. Există mici insule de malarie în Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Tadjikistan şi Turkmenistan, precum şi dovezi naturale de pestă în Kazahstan, iar în Azerbaidjan şi Tadjikistan leishmanioză cutanată şi viscerală. Cazuri sporadice de tifosuri de căpuşe şi febră West Nile apar în ţările din jurul Mării Mediterane, unde a fost raportată şi leishmanioză. Febre hemoragice cu sindrom hepatorenal pot apare în partea de sud şi est a acestei zone. In Siberia există tifosuri de căpuşă, iar encefalita de căpuşă şi boala Lyme sunt prezente în regiunile împădurite din statele baltice, Rusia precum şi în alte ţări din zonă.Europa

Bolile diareice (transmise de alimente sau apă) ca dizenteria bacilară şi alte boli diareice, ca şi febra tifoidă sunt mai frecvente vara-toamna, cu incidenţă maximă în ţările din sud-estul şi sud-vestul ariei. Infecţia cu Fasciola hepatica a fost comunicată în diverse ţări, hepatita A este endemică, iar incidenţa altor boli transmise digestiv ca salmonelozele este destul de mare.

Alte boli. Hepatita B este endemică în sud-estul Europei (Albania, Bulgaria şi România). Rabia există la animale în majoritatea acestor ţări, cu cazuri sporadice la om. Nu demult Belarus, Rusia şi Ucraina s-au confruntat cu epidemii de difterie, care s-au extins şi la ţările vecine (Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Polonia şi Moldova). In privinţa poliomielitei, care era endemică, majoritatea ţărilor au întreprins acţiuni de eradicare, aşa încât riscul de a dobândi poliomielită este foarte redus. Cu toate acestea o epidemie importantă a apărut în 1996 în Albania, afectând Grecia şi Iugoslavia.