Despre noi

Societatea Română de Medicină de Voiaj a fost înființată în 2001. În același an a câștigat o competiție organizată de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, Centrul Național pentru programul de formare profesională, având un partener din Franța. Programul de acțiune comunitară în domeniul formării profesionale Leonardo da Vinci « Developpement de la santé et du tourisme par le developpement de la medecine des voyages » Contract RO/2001/PL87041/EX a avut ca partener Institut des Etudes Epidemiologiques et Prophylactiques, Villeneuve St Georges, Franța, unde s-a desfășurat un program de formare în acest domeniu cu durata de 2 săptămâni, pentru 10 medici, majoritatea membrii fondatori ai asociației.


În anii care au urmat, membrii SRMV au participat la numeroase acțiuni în domeniul medicinii de călătorie vizând promovarea medicinii de călătorie prin activități de educație în domeniu.

Cursuri si conferințe:

 • Curs postuniversitar “Profilaxia infecțiilor specifice medicinii de călătorie” București 17-21 mai 2005, București 15-19 mai 2006 UMF “Carol Davila” Facultatea de Medicină, Catedra de Boli infecțioase “Prof Dr Matei Balș”
 • Şcoala de vară “Medicina călătorului-patologia infecţioasă” Constanţa 16-23 iulie 2006, Universitatea “Ovidius” Constanţa și Universitatea de Medicină și Farmacie“Carol Davila”Bucureşti
 • Şcoala de vară Medicina călătorului Editia a III-a Constanţa 21-27 iulie 2008, Universitatea “Ovidius” Constanţa, Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” Bucureşti, Colegiul Medicilor Constanța, Fundația Centrul de Medicină Turistică Marea Neagră
 • Actualități și perspective în bolile infecțioase, 26-27 Aprilie, 2011, București; 26 Aprilie a fost o zi dedicată medicinii de călătorie Rezumate in Therapeutics Pharmacology and Clinical Toxicology 2011 15 (1): 24-25 ISSN 1583-0012 Revistă acreditată CNCSIS categoria B+


Comunicări la manifestări naționale și internaționale:

 • Medicina de călătorie și bolile infecțioase A Hristea, A Streinu Cercel, V. Arama, R. Moroti Al IX-lea Congres național de Boli Infecțioase, Craiova 22-25 septembrie 2004 Rezumat publicat în Craiova Medicală 2004, vol 6 Supl 3 ISSN 1454-6876, pag 196
 • Infecţiile emergente ale călătorului Hristea et al Zilele Institutului Național de Boli Infecțioase “Prof Dr Matei Balș” Nici o terapie fără etiologie Bucureşti 21-24 oct 2009
 • The hepatitis A outbreak in South-Eastern România. R. Petre, I.D. Olaru, A. Hristea, V Arama, C. Tiliscan, R.I. Mihailescu, C. Popescu, R. Jipa, R. Moroti-Constantinescu. Poster (P 2208) accepted at the 23rdEuropean Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 27-30 April 2013, Berlin.
 • A double, large measles-rubella outbreak in south-eastern Europe. R. Petre, I.D. Olaru, A.M. Petrescu, A. Hristea, I. Niculescu, V. Molagic, V. Arama, M. Radulescu, R. Moroti-Constantinescu. Poster (P 2431) accepted at the 23rdEuropean Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 27-30 April 2013, Berlin.
 • Knowledge, attitudes and practices of Romanian international travelers. Niculescu, I.; Hristea, A.; Jipa, R.; Petre, R.; Moroti, R.; Popescu, C.; Arama, V.; Streinu-Cercel, A. P0696 ; 11 May 2014 Abstract (poster session) Travel, tropical and parasitic diseases European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 2014 Barcelona, Spain
 • Actualități în medicina de călătorie - medicina migrațională R Petre, A. Hristea A XXI-a Sesiune Anuală de Medicină și Psihologie Aeronautică, 30 Oct 2015, București

 

Membrii asociației au o vastă activitate de publicare de articole și cărți în domeniul medicinii de călătorie

Cărți:

 • Manual de medicină de călătorie și supraviețuire în condiții extreme. Implicații medico-aeronautice M. Macri, A. Hristea, C. Raduica, M. Anghel, Editura PRO TRANSILVANIA, București, 2004 ISBN 973-715-008-2
 • Bolile infecţioase asociate călătoriilor internaţionale, A. Hristea și A. Streinu Cercel, București, Editura Medicală, 2010 , ISBN 978-973-39-0697-1 (editură recunoscută CNCSIS)


Articole:

 • Vaccinările călătorului internațional A. Hristea, R. Moroti, V. Arama, D. Nicolae, R. Hristea Revista de Medicină şi Psihologie Aeronautică 2007; 11 (38): 9-16
 • Călătoriile internaționale: profilaxia infecțiilor transmise de artropode (Protection of international travelers against diseases acquired from arthropod vectors) A. Hristea, R. Moroti, V. Arama, D. Nicolae, C. Tiliscan, D. Munteanu Therapeutics Pharmacologyand Clinical Toxicology 2007; 1-2 (11): 124-132 ISSN 1583-0012.
 • Gripa și călătoriile (Travelling and influenza) A.Hristea, I. Niculescu R.Moroti, D.Nicolae, S. Fusca, R. Hristea Aeronautical Medicine and Psychology Revue 2009; vol 13 4 (49): 21-29/65-73 ISSN nr 1454-6205 Revista acreditata CNCSIS C cod 812
 • Emerging infectious diseases and travel medicine. Special groups of travelers A. Hristea, I. Niculescu, R. Moroti, A. I. Luka, V. Aramă, A. Streinu-Cercel, M. Ion, MihăilescuTherapeutics Pharmacology and Clinical Toxicology 2010; 14(1): 5-12 ISSN 1583-0012
 • The impact of jet lag on Romanian travelers and its prevention Niculescu, A. Hristea, V. Arama, I. Olaru, R. Jipa Therapeutics Pharmacology and Clinical Toxicology 2012, 16 (3): 210-214 ISSN 1583-0012
 • Knowledge, attitudes and practices of Romanian international travellers concerning travel-related infectious diseases and vaccinations I. Niculescu,  A. Hristea, R. Moroti, V. Aramă, A. Streinu-Cercel Therapeutics, Pharmacology and Clinical Toxicology 2013; 17 (2): 1-6 ISSN 1583-0012